คำกล่าวรายงาน
โดย ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในงานรำลึก ๒๘ ปี ๖ ตุลาคม ณ บริเวณ สวนประติมากรรม
----------------------------------------------------------------------------------------------------
หน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


โครงการกำแพงประวัติศาสตร์: ธรรมศาสตร์กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย คือภาพสะท้อนความพยายามของคนเดือนตุลาและชาวธรรมศ่าสตร์ในการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์หน้านี้ไว้ ด้วยความริเริ่มมาตั้งแต่ ปี ๒๕๓๙ อันเป็นวาระครบรอบ ๒๐ ปี ๖ ตุลา เมื่อสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ความเห็นชอบ และมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสร้างกำแพงประวัติศาสตร์ “ธรรมศาสตร์กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย” ในเดือนธันวาคมปีเดียวกัน โครงการนี้จึงได้ดำเนินมาเป็นลำดับ โดยมีท่านรองศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร อธิการบดีในขณะนั้นร่วมกับ ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ อดีตนักกิจกรรมและ ผู้เข้าร่วมในเหตุการณ์ 6 ตุลา อีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้จุดประกายให้โครงการนี้ได้ปรากฏ
โดยการค้นคว้าของอาจารย์นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ในทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับลำดับเหตุการณ์ที่ธรรมศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย จนเป็นที่มาของประติมากรรม ๑๑ เหตุการณ์ อันสะท้อนเป็นความต่อเนื่องของยุคสมัย และกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในทางการเมือง ได้แก่

๑.การอภิวัฒน์ ๒๔๗๕ สร้างเสร็จสมบูรณ์ และทำพิธีเปิดเมื่อ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๑
๒.การก่อตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง แบบจำลองเรียบร้อยแล้ว
๓.ธรรมศาสตร์กับขบวนการเสรีไทย กำลังปรับปรุงแบบ
๔.ขบวนการนักศึกษา ๑๑ ตุลาคม ๒๔๙๔ แบบจำลองเรียบร้อยแล้ว
๕.ขบวนการสันติภาพ พฤศจิกายน ๒๔๙๖ แบบจำลองเรียบร้อยแล้ว
๖.การเดินขบวนประท้วงการเลือกตั้งสกปรกปี ๒๕๐๐ แบบจำลองเรียบร้อยแล้ว
๗.ยุคสายลมแสงแดด แบบจำลองเรียบร้อยแล้ว
๘.ยุคแสวงหา แบบจำลองเรียบร้อยแล้ว
๙.เหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖
สร้างเสร็จสมบูรณ์ และทำพิธีเปิดเมื่อ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๔
๑๐.เหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙
สร้างเสร็จสมบูรณ์ และทำพิธีเปิดเมื่อ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๓ และมีการจัดงานรำลึก ณ ที่นี้มาทุกปี เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในทางการเมือง นับแต่การก่อสร้างมาจนถึงปีนี้

ส่วนชิ้นงานสุดท้าย อยู่ระหว่างการออกแบบเนื่องจากเป็นชิ้นงานที่กล่าวถึงอนาคต และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชื่อว่า “เหตุการณ์จากอดีต ถึง ปัจจุบัน มุ่งสู่อนาคต” ศิลปินผู้ออกแบบสร้างงานทั้ง ๑๑ ชิ้น คือ อาจารย์สุรพล ปัญญาวชิระ

ในปีนี้ซึ่งตรงกับวาระครบรอบ ๒๘ ปี ของเหตุการณ์ ๖ ตุลา เราทั้งหลายได้มารวมรำลึกถึงผู้สูญเสียชีวิตอันเป็นที่รัก เป็นศิษย์ เป็นมิตร เป็นเพื่อน ญาติ พี่น้อง ของเราอีกครั้งหนึ่ง แม้เวลาจะผ่านมาเนิ่นนาน
เนื่องจากเหตุการณ์นี้มีใช่ประวัติศาสตร์ของใครผู้ใดผู้หนึ่งหากเป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองของชาติไทยที่พึงจดจำ และรับบทเรียน เป็นเหตุการณ์ความรุนแรงที่กลายเป็นบาดแผลของสังคมที่ยังรอการเยียวยารักษา
ในนามของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการผลักดันให้โครงการกำแพงประว้ติศาสตร์ปรากฏเป็นจริง และขอร่วมบันทึกประวัติศาสตร์หน้าสำคัญนี้ไว้ให้กับชาวธรรมศาสตร์ ผู้รักประชาธิปไตยและทุกๆท่าน ณ ที่นี้เพื่อรำลึกและศึกษาเป็นบทเรียนเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยอีกในอนาคต
<< กลับไปหน้าแรก