ขณะนี้มีผู้เข้าชมจำนวน คน
 ตุลาทรรศน์
หมวดตุลาทรรศน์
บทความและบทวิเคราะห์เหตุการณ์ 6 ตุลา 2519
ความรุนแรงและรัฐประหาร 6 ตุลาคม 2519
โดย ดร.ป๋วย  อึ๊งภากรณ์

ความรุนแรงกับกาลเวลา
ปาฐกถาในวาระ 30 ปี 6 ตุลา
โดย ชัยวัฒน์  สถาอานันท์ คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6 ตุลาคมรำลึก คอลัมน์ ชั่วๆดีๆ
โดย เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

6 ตุลา กับการย้ายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย วิภา ดาวมณี

หนังสือต้องห้ามหลังเหตุการณ์ 6 ตุลา
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง  กำหนดชื่อเอกสารและสิ่งพิมพ์ที่ห้ามผู้ใดมีไว้ครอบครอง

อาชญากรรมรัฐในวิกฤตการเปลี่ยนแปลง (มี 4 บท จำนวน 73 หน้า ปีที่พิมพ์ : 2544)
เขียนโดย ใจ อึ้งภากรณ์ สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ และคณะ
ในนามคณะกรรมการรับข้อมูลและสืบพยานเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519..

ตุลาศิลป์
หมวดตุลาศิลป์
6 ตุลากับความเกี่ยวข้องในแนวรบด้านศิลปวัฒนธรรม
สายธาร ตำนานศิลป์ : แนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย (จำนวน 39 หน้า ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์)
เขียน โดย วงศ์ไหม เมืองล้านนา

สองทศวรรษเพลงเพื่อชีวิตหลัง 6 ตุลา : จากลานโพถึงภูพาน
เขียน โดย ปณิธาน

เส้นทางเพลงเพื่อชีวิต จาก พ.ศ.2480 ถึงปัจจุบัน (จำนวน 29 หน้า ปีที่พิมพ์ : 2541)
โดย กลุ่มศิลปวัฒนธรรมเพื่อชีวิต

เส้นทางวรรณกรรมเพื่อชีวิต จาก พ.ศ.2492-ปัจจุบัน
โดย ฝ่ายนิทรรศการ 25 ปี 14 ตุลา

ต้นกล้า...20 ปี ในความทรงจำ(จำนวน 22หน้า ปีที่พิมพ์ : 2539)
เป็นงานเขียน 2 ชิ้น ชิ้นแรกคือ เรื่อง"คำให้การของนายการะเวก" เขียนโดย นายการะเวก ชิ้นที่สอง คือ เรื่อง"แลกเอาด้วยเยาว์วัย" เขียน โดย ป่า แคโยง

ตุลาลัย
หมวดตุลาลัย
บันทึก จดหมาย คำปราศรัย บทสัมภาษณ์ ข้อเขียนรำลึก และข้อมูลผู้เสียชีวิต
ข้อมูลล่าสุด !!! ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ เช้าวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ (จำนวน 2 หน้า ปีที่พิมพ์ : 2544)

บันทึก 6 ตุลา : พลิกแผ่นดินตามหาลูก (จำนวน 18 หน้า ปีที่พิมพ์ : 2539)
เขียน โดย จินดา ทองสินธุ์ 

วิชิตชัย อมรกุล วีรชน ๖ ตุลา (จำนวน 5 หน้า ปีที่พิมพ์ : 2543)
เขียน โดย พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ 

บันทึกของผู้อยู่ในเหตุการณ์เดือนตุลา เช้าวันพุธ(จำนวน 11 หน้า ปีที่พิมพ์ : 2539)
เขียนโดย ธงชัย วินิจจะกูล

จดหมายพระสุรินทร์(จำนวน 3 หน้า ปีที่พิมพ์ : 2522)
เขียนโดย สุรินทร์ มาศดิตถ์

English Article
English Article
บทความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ 6 ตุลา
Remembering/Silencing the Traumatic Past
The Ambivalent Memories of the 
October 1976  Massacre in BangKoK
Thongchai_Winichakul

From the city, via the jungle, to defeat:the 6th Oct 1976 bloodbath and the C.P.T.
Ji Giles Ungpakorn
First published in Radicalising Thailand: 
New Political Perspectives. (2003) 
G.J. Ungpakorn -Contributing editor. 
Institute of Asian Studies, 
Chulalongkorn University.

'Cleansing Democracy of Socialism' Crushing the Thai Left on the 6th Oct 1976 and the Consequences for Present Day Politics (17 pages : 2001)
Written By Ji Giles Ungpakorn

'We Do Not Forget the 6 October' The 1996 Commemoration of the October 1976 Massacre in Bangkok (15 pages : 2001)
Written By Thongchai Winichakul

 
 
ลำดับเหตุการณ์
ปากคำประวัติศาสตร์
ข้อมูลที่ปรากฏในคอลัมน์นี้ มาจากการสัมภาษณ์โดย คณะกรรมการรับข้อมูลและสืบพยานเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ระหว่างวันที่ 1-29 กันยายน 2543 ซึ่งทีมงาน 2519.net ได้ขออนุญาตจากผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนแล้ว
ความสำคัญของ ๖ ตุลา กับสถานะทางประวัติศาสตร์
สัมภาษณ์ ไพรัฏฐโชติก์ จันทรขจร (วันที่ 23 กันยายน 2543)
สัมภาษณ์ กฤษฎางค์ นุตจรัส (วันที่ 22 กันยายน 2543)
สัมภาษณ์ กมล สุสำเภา (วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2543)
... อ่านทั้งหมด>>
เราไม่ลืม 6 ตุลา
"ขอเชิญร่วมเขียนบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับ 6 ตุลาในแง่มุมต่างๆ ไม่จำกัดรูปแบบ ไม่จำกัดรุ่น ไม่จำกัดวัย พื้นที่นี้เป็นของทุกคน" ส่งข้อเขียนที่นี่!
เกิดวันที่ ๖ ตุลา ๒๕๑๙ โดย จิระนันท์ พิตรปรีชา
เราไม่ลืม 6 ตุลา โดย ตะวัน วิทยา
ความทรงจำข้ามรุ่น โดย ตะวัน วิทยา
นังปุ๊ก กับ 6 ตุลา โดย ภิวัฒน์ ปัณณปาตี
อ่านทั้งหมด
กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
รำลึก 36 ปี เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519
ภรณี จุลละครินทร์
โครงการอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง บทเรียนอาสาสมัคร...ความรักและการให้
6 ตุลากับ พื้นที่ทางการเมืองในธรรมศาสตร์
โครงการกำแพงประวัติศาสตร์ฯ ร่วมกับ องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ่านทั้งหมด
ตอบสารพันปัญหา โดย ขบวนการบานไม่รู้โรย

ทุกคำถามทุกปัญหาที่มิตรสหายสงสัย เรามีคำตอบให้ ส่งคำถามที่นี่!

สงสัยจริงว่าใครอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519? (ถามโดย น้องเดือนตุลา)

ทำไม 6 ตุลา จึงไม่ได้รับการเปิดเผยมากนัก? (ถามโดย นิ สุนิสา)

ตอนออกกฎหมายนิรโทษกรรม 6 ตุลา ทำไมไม่มีคนคัดค้าน การฆ่าคนตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและเป็นจำนวนมากนั้น เป็นความผิดที่ร้ายแรงที่สุด การออกกฎหมายนิรโทษกรรม ต้องผ่านขั้นตอน ระเบียบวาระ ตามหลักการของการออกกฎหมาย ทำไมปัญญาชนในตอนนั้นไม่มีใครคัดค้าน? (ถามโดย สิงห์แดง)

คนเดือนอื่นๆที่ไม่ใช่เดือนตุลา สร้างสังคมให้สวยงามได้ไหมหนอ เพราะเห็นพี่ๆ ที่เป็นวัยรุ่นทันช่วงปี 16-19 เขาบ่นบ่อยๆ ว่าวัยรุ่นปัจจุบันไม่ได้ความกันเล้ย...? (ถามโดย เด็กใหม่ในเมือง (คนเดือนมกรา))

เคยเข้าไปอยู่ป่ากับเพื่อนๆ ราว 4-5 ปี เดี๋ยวนี้มีครอบครัว มีลูก บางทีคุยกันเรื่องอยู่ป่า ลูกก็ถามเรา แต่เราขี้เกียจเล่า บอกแกว่าเดี๋ยวแม่จะเขียนให้อ่านนะ แต่ผ่านไปหลายปีก็ยังไม่ได้เขียน ยังไงก็ตามคิดว่าประวัติศาสตร์ภาคประชาชน ประชาชนก็ควรบันทึกเองนะ ช่วยกันเขียนบันทึกไว้คนละส่วนสองส่วน จะรอให้ภาครัฐมาทำให้คงยาก เพราะใครจะอยากบันทึกความเลวชั่วของตัวเอง... เป็นห่วงลูกว่าจะอยู่ในสังคมนี้ได้ยังไง จะเอาตัวรอดได้ไหม จะเข้าใจสังคมอย่างไร ก็เลยคิดอยากบันทึกบทเรียนเป็นประวัติศาสตร์ให้ลูก ? (ถามโดย คนเดือนตุลาแต่ปลายๆ แถว)

ผมมีเพื่อนที่มหา’ลัยอยู่คนหนึ่ง เขามักแวะเวียนมาที่ชมรม ด้วยเหตุผลว่าเขาเหงา ไม่รู้จะทำอะไรดี ดูเขาก็เป็นมิตร แต่มักมานั่งยิ้มไปยิ้มมา แซวคนนั้นทีคนนี้ทีโดยไม่ช่วยทำอะไร ผมไม่รู้จะทำยังไงดี อยากให้เขาหายเหงา และเข้ามาร่วมทำกิจกรรมกับผม แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นกับเขายังไง? (ถามโดย หนุ่มไฟแรง)


เพื่อนบ้าน
โครงการสวนประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์
อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 16
หอจดหมายเหตุ ธรรมศาสตร์
ปูมประวัติศาสตร์มหิดลเพื่อประชาธิปไตย
2519me.com - แด่ความทรงจำของตัวฉันเอง
อนุสรณ์สถาน 18 พฤษภา (กวางจู, เกาหลีใต้)
Memory Park (อาร์เจนตินา)
www.14tula.in.th
www.semsikkha.org
www.eduzone.co.th
สมัครสมาชิกข่าวสมัคร ยกเลิกสมุดเยี่ยมล่าสุด

ความคิดเห็นที่ 385
ผู้เขียน  : Photo21
อีเมล์  : 
ข้อความ  : ประเทศไทยบอบช้ำมาก เพราะคนชั่วๆแค่บางกลุ่ม ผมเชื่อในคำกล่าวที่ว่าคนชั่วไม่ตายดี
วันที่เขียน : 23 ส.ค. 56, เวลา:14 : 16 : 20 IP : 115.31.167.153

ความคิดเห็นที่ 384
ผู้เขียน  : seo
อีเมล์  : jocjbgp@gmail.com
ข้อความ  : Hello Web Admin, I noticed that your On-Page SEO is is missing a few factors, for one you do not use all three H tags in your post, also I notice that you are not using bold or italics properly in your SEO optimization. On-Page SEO means more now than ever since the new Google update: Panda. No longer are backlinks and simply pinging or sending out a RSS feed the key to getting Google PageRank or Alexa Rankings, You now NEED On-Page SEO. So what is good On-Page SEO?First your keyword must appear in the title.Then it must appear in the URL.You have to optimize your keyword and make sure that it has a nice keyword density of 3-5% in your article with relevant LSI (Latent Semantic Indexing). Then you should spread all H1,H2,H3 tags in your article.Your Keyword should appear in your first paragraph and in the last sentence of the page. You should have relevant usage of Bold and italics of your keyword.There should be one internal link to a page on your blog and you should have one image with an alt tag that has your keyword....wait there's even more Now what if i told you there was a simple Wordpress plugin that does all the On-Page SEO, and automatically for you? That's right AUTOMATICALLY, just watch this 4minute video for more information at. Seo Plugin seo http://www.SearchEngineOptimizationTips.info/
วันที่เขียน : 30 ก.ค. 56, เวลา:06 : 02 : 40 IP : 192.95.47.180

ความคิดเห็นที่ 383
ผู้เขียน  : rip
อีเมล์  : 
ข้อความ  : แม้จะเกิดไม่ทัน ผมเป็นคนหนึ่งที่ติดตามเรื่องราวเหตุการณ์ครั้งนี้ เกิดคำถามขึ้นมากมายว่าทำไม เกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทย ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ถึงสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ขอให้ดวงวิญญาณทุกดวงสู่สุขคติ ความพยายามและการเสียสละในครั้งนี้จะไม่สูญเปล่า
วันที่เขียน : 26 ก.พ. 56, เวลา:18 : 02 : 09 IP : 121.113.84.31

ความคิดเห็นที่ 382
ผู้เขียน  : คนแก่ ที่ยังไม่ลืม
อีเมล์  : 
ข้อความ  : ไม่มีรัฐบาลไหนที่สนใจประชาชนจริงจัง ตอนนี้คนทีเคยร่วมอุดมการณ์เดือนตุลา กระจายไปอยู่ในสังกัดทุกพรรคการเมือง ใด้ดิบใด้ดีเป็น ส.ส. แต่ไม่เห็นมีใครสักคนที่สนใจความเป็นไปของประเทศชาติ ประชาชนจริงๆสักคน ทุกคนห่วงแต่อำนาจและเงินทองของตัวเอง คนอื่นจะเป็นอย่างไรช่างมัน!!
วันที่เขียน : 12 ม.ค. 56, เวลา:13 : 34 : 22 IP : 115.67.200.2

ความคิดเห็นที่ 381
ผู้เขียน  : สหายไผ่
อีเมล์  : milanmilan14@gmail.com
ข้อความ  : รำลึกพี่น้องทุกท่านที่เสียสละ 6ตุลา19 รอยบาปประเทศไทยที่ถูกบดบัง ...วีระชนที่ถูกลืม คราบน้ำตาที่ถูกลบเลือนด้วยอำนาจ..ของกลุ่มคนบางกลุ่ม ...รำลึกถึงนักรบพงไพรทุกท่าน จากภูพานถึงภูขวาง ...ร่องกล้า ด้วยจิตน้อมเคารพ สหายไผ่
วันที่เขียน : 23 พ.ย. 55, เวลา:23 : 07 : 57 IP : 171.4.108.185

Design by ฅนบ้านนอก
www.bannok.com