ขณะนี้มีผู้เข้าชมจำนวน คน
 ตุลาทรรศน์
หมวดตุลาทรรศน์
บทความและบทวิเคราะห์เหตุการณ์ 6 ตุลา 2519
ความรุนแรงและรัฐประหาร 6 ตุลาคม 2519
โดย ดร.ป๋วย  อึ๊งภากรณ์

ความรุนแรงกับกาลเวลา
ปาฐกถาในวาระ 30 ปี 6 ตุลา
โดย ชัยวัฒน์  สถาอานันท์ คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6 ตุลาคมรำลึก คอลัมน์ ชั่วๆดีๆ
โดย เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

6 ตุลา กับการย้ายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย วิภา ดาวมณี

หนังสือต้องห้ามหลังเหตุการณ์ 6 ตุลา
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง  กำหนดชื่อเอกสารและสิ่งพิมพ์ที่ห้ามผู้ใดมีไว้ครอบครอง

อาชญากรรมรัฐในวิกฤตการเปลี่ยนแปลง (มี 4 บท จำนวน 73 หน้า ปีที่พิมพ์ : 2544)
เขียนโดย ใจ อึ้งภากรณ์ สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ และคณะ
ในนามคณะกรรมการรับข้อมูลและสืบพยานเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519..

ตุลาศิลป์
หมวดตุลาศิลป์
6 ตุลากับความเกี่ยวข้องในแนวรบด้านศิลปวัฒนธรรม
สายธาร ตำนานศิลป์ : แนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย (จำนวน 39 หน้า ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์)
เขียน โดย วงศ์ไหม เมืองล้านนา

สองทศวรรษเพลงเพื่อชีวิตหลัง 6 ตุลา : จากลานโพถึงภูพาน
เขียน โดย ปณิธาน

เส้นทางเพลงเพื่อชีวิต จาก พ.ศ.2480 ถึงปัจจุบัน (จำนวน 29 หน้า ปีที่พิมพ์ : 2541)
โดย กลุ่มศิลปวัฒนธรรมเพื่อชีวิต

เส้นทางวรรณกรรมเพื่อชีวิต จาก พ.ศ.2492-ปัจจุบัน
โดย ฝ่ายนิทรรศการ 25 ปี 14 ตุลา

ต้นกล้า...20 ปี ในความทรงจำ(จำนวน 22หน้า ปีที่พิมพ์ : 2539)
เป็นงานเขียน 2 ชิ้น ชิ้นแรกคือ เรื่อง"คำให้การของนายการะเวก" เขียนโดย นายการะเวก ชิ้นที่สอง คือ เรื่อง"แลกเอาด้วยเยาว์วัย" เขียน โดย ป่า แคโยง

ตุลาลัย
หมวดตุลาลัย
บันทึก จดหมาย คำปราศรัย บทสัมภาษณ์ ข้อเขียนรำลึก และข้อมูลผู้เสียชีวิต
ข้อมูลล่าสุด !!! ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ เช้าวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ (จำนวน 2 หน้า ปีที่พิมพ์ : 2544)

บันทึก 6 ตุลา : พลิกแผ่นดินตามหาลูก (จำนวน 18 หน้า ปีที่พิมพ์ : 2539)
เขียน โดย จินดา ทองสินธุ์ 

วิชิตชัย อมรกุล วีรชน ๖ ตุลา (จำนวน 5 หน้า ปีที่พิมพ์ : 2543)
เขียน โดย พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ 

บันทึกของผู้อยู่ในเหตุการณ์เดือนตุลา เช้าวันพุธ(จำนวน 11 หน้า ปีที่พิมพ์ : 2539)
เขียนโดย ธงชัย วินิจจะกูล

จดหมายพระสุรินทร์(จำนวน 3 หน้า ปีที่พิมพ์ : 2522)
เขียนโดย สุรินทร์ มาศดิตถ์

English Article
English Article
บทความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ 6 ตุลา
Remembering/Silencing the Traumatic Past
The Ambivalent Memories of the 
October 1976  Massacre in BangKoK
Thongchai_Winichakul

From the city, via the jungle, to defeat:the 6th Oct 1976 bloodbath and the C.P.T.
Ji Giles Ungpakorn
First published in Radicalising Thailand: 
New Political Perspectives. (2003) 
G.J. Ungpakorn -Contributing editor. 
Institute of Asian Studies, 
Chulalongkorn University.

'Cleansing Democracy of Socialism' Crushing the Thai Left on the 6th Oct 1976 and the Consequences for Present Day Politics (17 pages : 2001)
Written By Ji Giles Ungpakorn

'We Do Not Forget the 6 October' The 1996 Commemoration of the October 1976 Massacre in Bangkok (15 pages : 2001)
Written By Thongchai Winichakul

 
 
ลำดับเหตุการณ์
ปากคำประวัติศาสตร์
ข้อมูลที่ปรากฏในคอลัมน์นี้ มาจากการสัมภาษณ์โดย คณะกรรมการรับข้อมูลและสืบพยานเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ระหว่างวันที่ 1-29 กันยายน 2543 ซึ่งทีมงาน 2519.net ได้ขออนุญาตจากผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนแล้ว
ความสำคัญของ ๖ ตุลา กับสถานะทางประวัติศาสตร์
สัมภาษณ์ ไพรัฏฐโชติก์ จันทรขจร (วันที่ 23 กันยายน 2543)
สัมภาษณ์ กฤษฎางค์ นุตจรัส (วันที่ 22 กันยายน 2543)
สัมภาษณ์ กมล สุสำเภา (วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2543)
... อ่านทั้งหมด>>
เราไม่ลืม 6 ตุลา
"ขอเชิญร่วมเขียนบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับ 6 ตุลาในแง่มุมต่างๆ ไม่จำกัดรูปแบบ ไม่จำกัดรุ่น ไม่จำกัดวัย พื้นที่นี้เป็นของทุกคน" ส่งข้อเขียนที่นี่!
เกิดวันที่ ๖ ตุลา ๒๕๑๙ โดย จิระนันท์ พิตรปรีชา
เราไม่ลืม 6 ตุลา โดย ตะวัน วิทยา
ความทรงจำข้ามรุ่น โดย ตะวัน วิทยา
นังปุ๊ก กับ 6 ตุลา โดย ภิวัฒน์ ปัณณปาตี
อ่านทั้งหมด
กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
รำลึก 36 ปี เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519
ภรณี จุลละครินทร์
โครงการอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง บทเรียนอาสาสมัคร...ความรักและการให้
6 ตุลากับ พื้นที่ทางการเมืองในธรรมศาสตร์
โครงการกำแพงประวัติศาสตร์ฯ ร่วมกับ องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ่านทั้งหมด
ตอบสารพันปัญหา โดย ขบวนการบานไม่รู้โรย

ทุกคำถามทุกปัญหาที่มิตรสหายสงสัย เรามีคำตอบให้ ส่งคำถามที่นี่!

สงสัยจริงว่าใครอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519? (ถามโดย น้องเดือนตุลา)

ทำไม 6 ตุลา จึงไม่ได้รับการเปิดเผยมากนัก? (ถามโดย นิ สุนิสา)

ตอนออกกฎหมายนิรโทษกรรม 6 ตุลา ทำไมไม่มีคนคัดค้าน การฆ่าคนตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและเป็นจำนวนมากนั้น เป็นความผิดที่ร้ายแรงที่สุด การออกกฎหมายนิรโทษกรรม ต้องผ่านขั้นตอน ระเบียบวาระ ตามหลักการของการออกกฎหมาย ทำไมปัญญาชนในตอนนั้นไม่มีใครคัดค้าน? (ถามโดย สิงห์แดง)

คนเดือนอื่นๆที่ไม่ใช่เดือนตุลา สร้างสังคมให้สวยงามได้ไหมหนอ เพราะเห็นพี่ๆ ที่เป็นวัยรุ่นทันช่วงปี 16-19 เขาบ่นบ่อยๆ ว่าวัยรุ่นปัจจุบันไม่ได้ความกันเล้ย...? (ถามโดย เด็กใหม่ในเมือง (คนเดือนมกรา))

เคยเข้าไปอยู่ป่ากับเพื่อนๆ ราว 4-5 ปี เดี๋ยวนี้มีครอบครัว มีลูก บางทีคุยกันเรื่องอยู่ป่า ลูกก็ถามเรา แต่เราขี้เกียจเล่า บอกแกว่าเดี๋ยวแม่จะเขียนให้อ่านนะ แต่ผ่านไปหลายปีก็ยังไม่ได้เขียน ยังไงก็ตามคิดว่าประวัติศาสตร์ภาคประชาชน ประชาชนก็ควรบันทึกเองนะ ช่วยกันเขียนบันทึกไว้คนละส่วนสองส่วน จะรอให้ภาครัฐมาทำให้คงยาก เพราะใครจะอยากบันทึกความเลวชั่วของตัวเอง... เป็นห่วงลูกว่าจะอยู่ในสังคมนี้ได้ยังไง จะเอาตัวรอดได้ไหม จะเข้าใจสังคมอย่างไร ก็เลยคิดอยากบันทึกบทเรียนเป็นประวัติศาสตร์ให้ลูก ? (ถามโดย คนเดือนตุลาแต่ปลายๆ แถว)

ผมมีเพื่อนที่มหา’ลัยอยู่คนหนึ่ง เขามักแวะเวียนมาที่ชมรม ด้วยเหตุผลว่าเขาเหงา ไม่รู้จะทำอะไรดี ดูเขาก็เป็นมิตร แต่มักมานั่งยิ้มไปยิ้มมา แซวคนนั้นทีคนนี้ทีโดยไม่ช่วยทำอะไร ผมไม่รู้จะทำยังไงดี อยากให้เขาหายเหงา และเข้ามาร่วมทำกิจกรรมกับผม แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นกับเขายังไง? (ถามโดย หนุ่มไฟแรง)


เพื่อนบ้าน
โครงการสวนประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์
อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 16
หอจดหมายเหตุ ธรรมศาสตร์
ปูมประวัติศาสตร์มหิดลเพื่อประชาธิปไตย
2519me.com - แด่ความทรงจำของตัวฉันเอง
อนุสรณ์สถาน 18 พฤษภา (กวางจู, เกาหลีใต้)
Memory Park (อาร์เจนตินา)
www.14tula.in.th
www.semsikkha.org
www.eduzone.co.th
สมัครสมาชิกข่าวสมัคร ยกเลิกสมุดเยี่ยมล่าสุด

ความคิดเห็นที่ 384
ผู้เขียน  : Photo21
อีเมล์  : 
ข้อความ  : ประเทศไทยบอบช้ำมาก เพราะคนชั่วๆแค่บางกลุ่ม ผมเชื่อในคำกล่าวที่ว่าคนชั่วไม่ตายดี
วันที่เขียน : 23 ส.ค. 56, เวลา:14 : 16 : 20 IP : 115.31.167.153

ความคิดเห็นที่ 383
ผู้เขียน  : rip
อีเมล์  : 
ข้อความ  : แม้จะเกิดไม่ทัน ผมเป็นคนหนึ่งที่ติดตามเรื่องราวเหตุการณ์ครั้งนี้ เกิดคำถามขึ้นมากมายว่าทำไม เกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทย ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ถึงสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ขอให้ดวงวิญญาณทุกดวงสู่สุขคติ ความพยายามและการเสียสละในครั้งนี้จะไม่สูญเปล่า
วันที่เขียน : 26 ก.พ. 56, เวลา:18 : 02 : 09 IP : 121.113.84.31

ความคิดเห็นที่ 382
ผู้เขียน  : คนแก่ ที่ยังไม่ลืม
อีเมล์  : 
ข้อความ  : ไม่มีรัฐบาลไหนที่สนใจประชาชนจริงจัง ตอนนี้คนทีเคยร่วมอุดมการณ์เดือนตุลา กระจายไปอยู่ในสังกัดทุกพรรคการเมือง ใด้ดิบใด้ดีเป็น ส.ส. แต่ไม่เห็นมีใครสักคนที่สนใจความเป็นไปของประเทศชาติ ประชาชนจริงๆสักคน ทุกคนห่วงแต่อำนาจและเงินทองของตัวเอง คนอื่นจะเป็นอย่างไรช่างมัน!!
วันที่เขียน : 12 ม.ค. 56, เวลา:13 : 34 : 22 IP : 115.67.200.2

ความคิดเห็นที่ 381
ผู้เขียน  : สหายไผ่
อีเมล์  : milanmilan14@gmail.com
ข้อความ  : รำลึกพี่น้องทุกท่านที่เสียสละ 6ตุลา19 รอยบาปประเทศไทยที่ถูกบดบัง ...วีระชนที่ถูกลืม คราบน้ำตาที่ถูกลบเลือนด้วยอำนาจ..ของกลุ่มคนบางกลุ่ม ...รำลึกถึงนักรบพงไพรทุกท่าน จากภูพานถึงภูขวาง ...ร่องกล้า ด้วยจิตน้อมเคารพ สหายไผ่
วันที่เขียน : 23 พ.ย. 55, เวลา:23 : 07 : 57 IP : 171.4.108.185

ความคิดเห็นที่ 380
ผู้เขียน  : paweena
อีเมล์  : 
ข้อความ  : ขอลายละเอียดเรื่องกลุ่มคน ที่เรียกตัวเองว่ากระทิงแดงด้วยค่ะ ว่าเิกิดมาจากไหน
วันที่เขียน : 09 พ.ย. 55, เวลา:15 : 31 : 26 IP : 110.49.249.80

Design by ฅนบ้านนอก
www.bannok.com